Ηλεκτρικά καλώδια

Προσφέρουμε ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με το απαιτούμενο μήκος, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ που απαιτούνται για την ανάρτηση των καλωδίων.

Καλώδια προέκτασης

  • Ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης για τροφοδοσία – 400V, με πρίζα και βύσμα 5P
  • Ηλεκτρικά καλώδια επέκτασης για ανάρτηση χειριστηρίου – με πρίζα και βύσμα 6Ρ

Σφιγκτήρες αγκύρωσης για μέγεθος καλωδίων:

8.5 – 13.5mm
13.5 – 17.5mm
17.5 – 22.5mm

Αξεσουάρ ανάρτησης καλωδίων

Το περιεχόμενο ενημερώνεται