Жичано уже

У понуди имамо жичану ужад с пречницима према следећем:

8.3mm, 9.1mm, 10.2mm, 11.5mm, 14mm