Електрични каблови

У понуди су електрични продужни каблови према захтеваној дужини, укључујући прибор потребан за вешање каблова.

Продужни електрични каблови

  • за напајанје струјом – 400V, с утичницом и утикачем 5P
  • за висеће ручно управљање – 400V, с утичницом и утикачем 6P

Сидрене стезаљке за каблове величине величина:

8.5 – 13.5mm
13.5 – 17.5mm
17.5 – 22.5mm

Опрема за качење каблова

Садржај се ажурира