Стезаљке за прозорске клупице (парапете)

Ако је прозорска клупица довољно јака (армиран бетон и слично) стезаљке је могуће, да се учврсте директно.

Сродни производи