Уређај за дизање материјала

Диже материјал на идеалну радну висину с хоризонталним кретањем.

Сродни производи