Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο ραδιοφώνου για το ανυψωτικό μηχάνημα έλξης για τη μεταφορά ατόμων εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι κατάλληλο για την αντίστροφη εγκατάσταση γρύλων στις οροφές των αξόνων του ανελκυστήρα ή όταν χρησιμοποιείται σε αναρτημένες πλατφόρμες

  • Πιστοποιητικό ISO90001, ISO14001
  • Κατάλληλο για ανυψωτικά συστήματα έλξης μονής ή διπλής ταχύτητας για άτομα
  • Βολικό στη χρήση
  • Κατάλληλο για αντίστροφη εγκατάσταση γρύλων έλξης στις οροφές των αξόνων του ανελκυστήρα
  • Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για αναρτημένες πλατφόρμες