Συσκευή συγκράτησης πτώσης OSL

Έχει σχεδιαστεί για κλουβιά εργασίας μονής άρθρωσης ή πλατφόρμες με συνδετήρες L