Ψεύτικη καμπίνα AZPT

Ψεύτικη καμπίνα σειράς AZPT είναι ένας από τους ασφαλέστερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εγκατάστασης σιδηροτροχιών ανελκυστήρων