Ανυψωτικό σύστημα έλξης για άτομα σειράς LTD200-2000 κιλά

Νέα σχεδιασμένος γρύλος έλξης LTD200 μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις “εγκατάσταση χωρίς σκαλωσιές” για ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας σε σύγχρονο πολυώροφο κτίριο.