Συσκευή για ανύψωση υλικών

Ανυψώνει /ανεβάζει/ το υλικό στο ιδανικό ύψος εργασίας με οριζόντια κίνηση.

Σχετικά προϊόντα