Σφιγκτήρες περβάζι παραθύρου

Αν το περβάζι είναι αρκετά ισχυρό (οπλισμένο σκυρόδεμα, κ.λπ.) οι σφιγκτήρες μπορούν να στερεωθούν απευθείας.

Σχετικά προϊόντα