LSF Tippskyddsanordning

Tippskyddslås är en fallskyddskomponent. Den är avsedd för långa plattformar med gavelupphängning.