Andra tillebehör

Andra blocktillebehör som kan behövas vid insatlallationer.

Säkerhetslina med ryckdämpare

Brythjul med gränslägesbrytare

Vid uppoch nervänd installation omdirigeras linan.

Förankringsklämmor för kabel storlekar:

8.5 – 13.5mm
13.5 – 17.5mm
17.5 – 22.5mm

Säkerhetskrok

För extra säkerhet.

Steel wire rope balance weight / Vikt för hjulspänning

Olika typer tillgängliga.

Kabelupphängt manöverdon

Redan inkluderat i priset för block med integrerat elskåp.